Bg1 Bg2
ashok gehlot

Sh. Shanti Kumar Dhariwal
Sh. Shanti Kumar Dhariwal

Hon'ble Minister Law Department

Sh. Vinod Kumar Bharwani
Sh. Vinod Kumar Bharwani

Principal Secretary (Department of Law & Legal Affairs)

Sh. Rajendra Sharma,
Sh. Rajendra Sharma,

Special Secretary Law(Legal Drafting) Department